Στόχος του έργου είναι να προωθήσει το «κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο» στους νέους μηχανικούς και επιστήμονες στη διασυνοριακή περιοχή του έργου, μέσω της υποστήριξης για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Το έργο υποστηρίζει τους νέους επιχειρηματίες μέσω της δημιουργίας νέων δομών, “ENGINE-HUBS”, τα οποία θα λειτουργούν ως κέντρα εκπαίδευσης και πληροφόρησης για εν δυνάμει και υφιστάμενους επιχειρηματίες της Κυκλικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις και σεμινάρια συμβουλευτικής, θα παρέχεται πλήρης και ανοιχτή πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες, χρήσιμα για την δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων από τους ωφελούμενους του έργου.

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούν να είναι λειτουργικές αν είναι εφικτό πριν ή δύο (2) χρόνια (μέγιστο) μετά τη λήξη του έργου.

Συνολικά, θα δημιουργηθούν τέσσερα (4) κέντρα ENGINE‐HUBs, δύο (2) σε κάθε χώρα. Τα Κέντρα θα λειτουργούν ως “one‐stop‐shop” παρέχοντας κίνητρα, εκπαιδεύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, χώρο φιλοξενίας και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στους νέους επιχειρηματίες, ενώ θα συνδέουν τις νέες επιχειρήσεις με την αγορά.