Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μέσα από την υλοποίηση των δράσεών του κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά τη λήξη του, έχουν ποσοτικοποιηθεί και είναι τα παρακάτω:

  1. Εγκατάσταση και μόνιμη λειτουργία τεσσάρων (4) ΕNGINE HUBs
  2. Στήριξη τουλάχιστον 90 μηχανικών και άλλων επιστημόνων
  3. Τουλάχιστον νέοι επιχειρηματίες αναμένεται να ιδρύσουν επιχειρήσεις.
  4. Στήριξη τουλάχιστον 9 υπαρχόντων επιχειρήσεων