Ιστότοπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: https://ec.europa.eu/regional_policy/en

Ιστότοπος του Προγράμματος: http://www.greece-bulgaria.eu

Ιστότοποι Δικαιούχων:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Ιστότοπος https://www.tkm.tee.gr/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.)

Ιστότοπος https://www.sbbe.gr/

UNION OF CIVIL ENGINEERS IN BULGARIA (UCEB)

Ιστότοπος https://www.uceb.eu/

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY GOTSE DELCHEV (GD-CCI)

Ιστότοπος https://www.bcci.bg/