Основната цел на проекта е да насърчава „кръговия предприемачески модел“ сред млади учени и инженери в трансграничната зона на проекта, чрез подкрепа за разработването на иновативни бизнес планове.

Проектът има за цел да подпомогне младите предприемачи чрез създаването на нови структури – „ENGINE-HUBs“, които ще работят като центрове за обучение и информация за потенциалните и съществуващите области на кръговата икономика в региона. В рамките на този проект ще се провеждат обучения и консултантски семинари, ще се осигурява пълен и открит достъп до материали и информация, която е полезна за разработване на бизнес планове от бенефициентите по проекта.

Основната цел е създаването на нови бизнеси, които да започнат да функционират, ако е възможно, преди или до две години (максимум) след края на проекта.

Общо ще бъдат създадени четири ENGINE-HUBс, по два във всяка държава. Хъбовете ще работят като „обслужване на едно гише“, предоставяйки стимули, обучения, консултантски услуги, хостинг пространство и други услуги в подкрепа на новите предприемачи, като същевременно свързват новите бизнеси с пазара.