ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο παράρτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με 17.000 μέλη, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
 
Μεταξύ των στόχων του είναι η προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στους τομείς που σχετίζονται με τους διάφορους τομείς εξειδίκευσης των Ελλήνων Μηχανικών, η εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για την οικονομική / κοινωνική / πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, η κατάλληλη προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43 Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστότοπος: https://www.tkm.tee.gr/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.)

Ιδρύθηκε το 1915
  • Προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής προόδου στην Ελλάδα
  • Καθιέρωση και προώθηση των ανταγωνιστικών προτερημάτων της Ελλάδας
  • Προώθηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο
Μέλη: Μεταποιητικές επιχειρήσεις και βιομηχανικοί οργανισμοί

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 21, 54627 Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστότοπος: https://sbe.org.gr/

UNION OF CIVIL ENGINEERS IN BULGARIA (UCEB)

Ιδρύθηκε το 2009
  • Προστασία και προώθηση της επαγγελματικής και δημιουργικής απασχόλησης των πολιτικών μηχανικών
  • Δημιουργία συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την κατάρτιση των μηχανικών
  • Ανάδειξη των επιστημονικών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα του πολιτικού μηχανικού
Μέλη: Μόνο πολιτικοί μηχανικοί με πτυχίο ΑΕΙ-Master (MSc) ή Bachelor (BSc)

Διεύθυνση: 6, Buzludja Str, 1606 Sofia
Χώρα: Βουλγαρία
Ιστότοπος: https://www.uceb.eu/

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY GOTSE DELCHEV (GD-CCI)

  • Τοπική οργάνωση επιχειρήσεων και εταιρειών στο Gotse Delchev με πρόθεση να αναπτύξει και να προωθήσει τα συμφέροντα των τοπικών εταιρειών και επιχειρήσεων στη Βουλγαρία
  • Προστασία επιχειρηματικών συμφερόντων και ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών

Μέλη: Διεθνής και τοπικές εν λειτουργία επιχειρήσεις, όπως δικηγόροι, κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις, αερομεταφορείς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, ηλεκτρονικά είδη κ.α.

 
Διεύθυνση: 25, Hristo Botev str., fl. 2, 2900 Gotse Delchev
Χώρα: Βουλγαρία
Ιστότοπος: https://www.bcci.bg/