ТЕХНИЧЕСКА КАМАРА НА ГЪРЦИЯ / СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНА МАКЕДОНИЯ (TEE/TKM)

Техническата Камара на Гърция / Секция на Централна Македония (TEE/TKM) е най-старият и най-голям клон на Техническата Камара на Гърция, със 17 000 членове, инженери от всички специалности.
 
Сред нейните цели са популяризиране на науката и технологиите в направления, свързани с различните области на експертиза на гръцките инженери, прилагането на науката и технологиите за стабилното икономическо / социално / културно развитие на страната, правилната подготовка и изпълнение на програми, касаещи развитието, използването на природните ресурси, подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда.
 
Адрес: 49, Megalou Alexandrou Av., 546 43 Thessaloniki
Държава: Гърция

ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИИТЕ НА ГЪРЦИЯ (SBE)

Създаден през 1915г

  • Насърчаване на индустриалното развитие, икономическия и социален прогрес в Гърция
  • Установяване и насърчаване на конкурентните предимства на Гърция
  • Насърчаване на цялостното икономическо развитие на регионална Гърция

Членове: производствени компании и индустриални организации

 

Адрес: 21, 26th Octovriou str., 54627 Thessaloniki
Държава: Гърция

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНЖЕНЕРИ В БЪЛГАРИЯ (ССИБ)

Създаден през 2009г

  • Защитава и насърчава професионалната и творческа работа на строителния инженер
  • Изграждане на партньорство с образователни институции за обучение на инженери
  • Популяризира научните и технологични постижения в областта на строителното инженерство

Членове: Само строителни инженери с университетска степен магистър (MSc) или бакалавър (BSc)

 

Адрес: ул. Бузлуджа 6, 1606 София
Държава: България

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (РТПП-Гоце Делчев)

  • Местна организация на бизнеси и фирми в Гоце Делчев с намерение за развиване и насърчаване на интересите на местни фирми и бизнеси в България
  • Защита на бизнес интересите и споделяне на бизнес опит

Членове: Международни и местни компании, като адвокати, строителни предприемачи, авиокомпании, производствени компании, банки, финансови компании, правни консултанти, ИТ и електроника и др.

 

Адрес: ул. Христо Ботев 25, 2900 Гоце Делчев
Държава: България

E-mail: [email protected]