Уебсайт за EU Регионална политика: https://ec.europa.eu/regional_policy/en уебсайт на програмата: http://www.greece-bulgaria.eu Уебсайт на Бенефициентите: ТЕХНИЧЕСКА КАМАРА НА ГЪРЦИЯ / СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНА МАКЕДОНИЯ (ΤΕΕ/ΤΚΜ) уебсайт https://www.tkm.tee.gr/ ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИИТЕ НА ГЪРЦИЯ (SBE) уебсайт https://www.sbbe.gr/ СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНЖЕНЕРИ В БЪЛГАРИЯ (ССИБ) уебсайт https://www.uceb.eu/ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (РТПП-Гоце Делчев) уебсайт https://www.bcci.bg/