Τα εργαστήρια κυκλικής επιχειρηματικότητας στο ENGINE-Hub της Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν! Επισκεφθείτε το σύνδεσμο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για δηλώσεις συμμετοχής. http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/
Ξεκινά η υλοποίηση του ουσιαστικού μέρους του έργου «ENGINE-HUBs», που έχει ως στόχο να προωθήσει το επιχειρηματικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή αναφοράς του. Η υποστήριξη δηλαδή...