Обявени са семинари по предприемачество в сектора на кръговата икономика в ENGINE-Hub в Солун! Посетете връзката за поканата за изразяване на интерес и за декларациите за участие. <a href=”http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/”...
Започва изпълнението на основната част от проекта „ENGINE-HUBs“, който има за цел да популяризира бизнес модела на кръговата икономика в трансграничната зона на проекта. По-конкретно, подкрепата на млади инженери...