Τα εργαστήρια κυκλικής επιχειρηματικότητας στο ENGINE-Hub της Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν!

Επισκεφθείτε το σύνδεσμο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για δηλώσεις συμμετοχής.

http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/