Започва изпълнението на основната част от проекта „ENGINE-HUBs“, който има за цел да популяризира бизнес модела на кръговата икономика в трансграничната зона на проекта. По-конкретно, подкрепата на млади инженери и други учени, които живеят и/или работят професионално в регионалните звена Солун, Серес, Кавала и Драма, ще се осъществи, за да оформят, развият и реализират своите бизнес идеи в сектор на кръговата икономика.

За повече информация можете да посетите следния линк: https://www.teetkm.gr/εργαστήρια-επιχειρηματικότητας-κυκλ/