Обявени са семинари по предприемачество в сектора на кръговата икономика в ENGINE-Hub в Солун!

Посетете връзката за поканата за изразяване на интерес и за декларациите за участие.

<a href=”http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/” target=”_blank” rel=”noopener”>http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/</a>